Dr. Varga Gábor Lajos Ügyvédi Iroda
büntetőjog

POLGÁRI JOG

A polgári jog az emberek egymás közötti viszonyát fejezi ki törvény formájában.
A természetes és jogi személyek egymással egyenrangúak mellérendeltek a polgári jogviszonyokban, vitákban.
Az emberek egymás közötti szokásos viselkedését tartalmazza törvény formájában. Alkalmazása és követése kötelező. Régen civiljognak is hívták.

RÉSZLETEK
polgári jog

BÜNTETŐJOG

A büntető jog az állam büntető hatalmát fejezi ki. Olyan magatartásokat sorol fel, amelyeket tilos elkövetni, és ha azt valaki mégis megteszi akkor az állam a saját hatalmi szervei segítségével hátrányban részesíti a szabály megszegőjét. Ez a hátrány a figyelmeztetéstől az élethosszig tartó börtönbüntetés lehet a bűncselekmény társadalomra való veszélyességének a nagyságától függően.

RÉSZLETEK
e-cégeljárás

TÁRSASHÁZI JOG

A Társasházi jog a társasház alapítását,
a közös valamint a külön tulajdonra vonatkozó kötelező szabályokat tartalmazza.
Meghatározza a közösség tagjainak egymással való magatartásának módját lehetőségét. Szabályozza a társasház képviseletét és kezelésének módjait, előírja a képviselet ellenőrzésének kötelező formáját.

RÉSZLETEK

Irodánk az alábbi szabályok maximális betartásával szolgálja ügyfeleit:

1. § Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.

2. § Az ügyvéd Magyarország valamennyi bírósága és hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság) előtt eljárhat, és minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Az ügyvéd Magyarország területén kívül az érintett állam szabályai szerint folytathat ügyvédi tevékenységet, azonban tevékenységére e törvény rendelkezéseit is - a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározottak szerint - megfelelően alkalmazni kell.

3. § (1) Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti.
(2) Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
(3) Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

4. § Ügyvédet mindenki szabadon választhat.

IRODA

1036 Budapest, Kiskorona u. 2. fsz. 2.

TELEFON

+36 70 366-26-88
+36 1 240-89-97

E-MAIL

DR.VARGA.GABOR.LAJOS@GMAIL.COM

Honlapkészítés: Honlapkészítés debrecen